วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

ทำ wordpress thai edition

25/04/56

ได้ทำการอัพเดท wordprss thai edition ใส่เนื้อหา หัวข้อ แว่นกันแดด Yuckubb รุ่น LAZOR
มีประวัติ คุณภาพ ราคา สถานที่ซื้อ เบอร์ติดต่อ และ ขนาดของแว่น

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556


สัปดาห์ที่ 5-6 วันที่ 10 - 11 เมษายน 2556

ขั้นตอนการสร้างโครงร่างแบบวิจัยข้อเสนอวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและแบบ ว-1ด
  • ดาวโหลดน์ไฟล์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ที่สำนัก-สถาบันวิจัยและพัฒนา
    แล้วเข้าไปที่แบบฟอร์มการวิจัยจากนั้นเลือกดาวโหลดไฟล์ แล้วเลือกที่ รายได้นักศึกษา 
     http://web.chandra.ac.th/research/modules.php?name=News&file=article&sid=2   
  • เมื่อทำการโหลดเรียบร้อย เริ่มลงมือกรอกข้อมูลของผู้เสนอการทำวิจัย ลง โปรแกรมMicrosoft Word ( ตัวหนังสือให้ใช้TH Sarabun ที่อาจารย์ส่งลิ้งค์มาให้ ) ขนาดหัวข้อ 18 ข้อความ16

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556


Google Site และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและโครงการวิจัยศิลปนิพนธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและโครงการวิจัยศิลปนิพนธ์
จากการเรียนการสอนของอาจารย์ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอาจารย์ได้แนะนำและอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเขียนและหลักต่างๆในการเขียนงานวิจัยและโครงการวิจัยศิลปนิพนธ์อย่างถูกต้องแล้วนั้น อาจารย์ได้สั่งงานให้นักศึกษาทุกคนไปสมัครใช้งาน Google Site ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่สามารถเชื่อมโยงจากระบบและเครือข่ายของ Google เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมในการเขียน ศึกษา และบันทึกการเขียนงานวิจัยและโครงการวิจัยศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาเอง โดยอาจารย์ให้นักศึกษาสมัครและใช้งาน Google Site ในชื่อของนักศึกษาเองแล้วตามด้วย artthesis โดยที่นักศึกษาสามารถใช้งานเทมเพลตของอาจารย์ที่อาจารย์ได้สร้างไว้แล้วได้เลยที่ https://sites.google.com/site/artthesis/ 
ที่มาของภาพ : https://sites.google.com/site/artthesis/
-1.เทมเพลตที่อาจารย์ได้สร้างไว้แล้ว สามารถใช้งานได้เลย
-2.ชื่อเจ้าของไซต์ ซึ่งจะอยู่ในไซต์บาร์และเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้
-3.ชื่อหน้าหลัก (Home) ซึ่งสามารถปรับแต่งได้หลังจากสมัครใช้ไซต์เรียบร้อยแล้ว

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันที่28วันที่ 28 (เวลา9.00-16.40 ชดเชย)
-ได้มีการสอบก่อนเรียนในระบบ ChandraOnline e-Learning โดยมีการคัดความรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน โดยข้อสอบจะมีด้วยกัน 20 ข้อ ให้นักศึกษาทำแล้วแจ้งข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอน
- ได้มีการใช้เทคโนโลยีของ Google หรือ Gmail ซึ้งเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้การยอมรับมากที่สุด โดยสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ให้มากับ web browser (เว็บเบราว์เซอร์) มามากมาย
ทำให้การใช้เทคโนโลยีง่ายขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น
- Cloud Computing Tools คือการอัพโหลดไฟล์แบบกลุ่มควัน

การบ้าน ทุกสัปดาห์ บันทึกและแชร์ เกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนเกี่ยวกับการdesign

สัปดาห์1-2สัปดาห์ที่ 1-2
การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2556 สัปดาห์ที่ 1-2 ศึกษาเรื่อง camtasia studio6 วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง และแนะนำเรื่องการเรียนการสอนในเทอมนี้ และมีการสอบวัดความรู้ก่อนเรียน

http://chandraonline.chandra.ac.th